واکنش انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف به شکایت از تشکل‌های دانشگاه قزوین

واکنش انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف به شکایت از تشکل‌های دانشگاه قزوین

انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در پی شکایت دانشگاه امام خمینی قزوین از سه تشکل دانشجویی واکنش نشان دادند.

واکنش انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف به شکایت از تشکل‌های دانشگاه قزوین

(image)

انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در پی شکایت دانشگاه امام خمینی قزوین از سه تشکل دانشجویی واکنش نشان دادند.
واکنش انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف به شکایت از تشکل‌های دانشگاه قزوین

دانلود فیلم خارجی