هیچ گروهکی مسئولیت اقدام تروریستی مسئولان کرمانشاهی را برعهده نگرفته است

هیچ گروهکی مسئولیت اقدام تروریستی مسئولان کرمانشاهی را برعهده نگرفته است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: تاکنون هیچ گروهکی مسئولیت اقدام تروریستی مسئولان کرمانشاهی را برعهده نگرفته است.

هیچ گروهکی مسئولیت اقدام تروریستی مسئولان کرمانشاهی را برعهده نگرفته است

(image)

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: تاکنون هیچ گروهکی مسئولیت اقدام تروریستی مسئولان کرمانشاهی را برعهده نگرفته است.
هیچ گروهکی مسئولیت اقدام تروریستی مسئولان کرمانشاهی را برعهده نگرفته است

بک لینک رنک 5

قدیر نیوز