هیئت انتخاب فیلم کوتاه جشن خانه سینما معرفی شدند

هیئت انتخاب فیلم کوتاه جشن خانه سینما معرفی شدند

اسامی هیئت انتخاب بخش فیلم‌های کوتاه هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد.

هیئت انتخاب فیلم کوتاه جشن خانه سینما معرفی شدند

(image)

اسامی هیئت انتخاب بخش فیلم‌های کوتاه هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد.
هیئت انتخاب فیلم کوتاه جشن خانه سینما معرفی شدند

شهر خبر