هکر مشترکین ایرانسل دستگیر شد

هکر مشترکین ایرانسل دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری فردی که اطلاعات خطوط مشترکین ایرانسل را انتشارداده بود خبر داد و گفت: فرد خاطی در تاریخ ۱۳ تیرماه دستگیر و پرونده به لحاظ محل وقوع جرم به دادسرای مربوطه ارسال گردید.

هکر مشترکین ایرانسل دستگیر شد

(image)

دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری فردی که اطلاعات خطوط مشترکین ایرانسل را انتشارداده بود خبر داد و گفت: فرد خاطی در تاریخ ۱۳ تیرماه دستگیر و پرونده به لحاظ محل وقوع جرم به دادسرای مربوطه ارسال گردید.
هکر مشترکین ایرانسل دستگیر شد

اپدیت نود32 ورژن 8

فانتزی