هواپیمای نفتی‌ها دچار سانحه شد/ علی دایی و بازیکنان آسیبی ندیدند

هواپیمای نفتی‌ها دچار سانحه شد/ علی دایی و بازیکنان آسیبی ندیدند

مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل با بیان اینکه لاستیک هواپیمای حامل کاروان نفت تهران در زمان فرود آمدن در فرودگاه اردبیل پنچر پنچر شد,گفت: علی دایی و همه بازیکنان در سلامت کامل به سر می‌برند.

هواپیمای نفتی‌ها دچار سانحه شد/ علی دایی و بازیکنان آسیبی ندیدند

(image)

مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل با بیان اینکه لاستیک هواپیمای حامل کاروان نفت تهران در زمان فرود آمدن در فرودگاه اردبیل پنچر پنچر شد,گفت: علی دایی و همه بازیکنان در سلامت کامل به سر می‌برند.
هواپیمای نفتی‌ها دچار سانحه شد/ علی دایی و بازیکنان آسیبی ندیدند

خبرگذاری خوزستان