هند: ۱۲ سامانه اس-۴۰۰ از روسیه می‌خریم

هند: ۱۲ سامانه اس-۴۰۰ از روسیه می‌خریم

هندی‌ها پس از بازدید از نمایشگاه هوایی روسیه اعلام کرده‌اند که ۱۲ سامانه پیشرفته اس-۴۰۰ از روس‌ها خریداری می‌کنند.

هند: ۱۲ سامانه اس-۴۰۰ از روسیه می‌خریم

(image)

هندی‌ها پس از بازدید از نمایشگاه هوایی روسیه اعلام کرده‌اند که ۱۲ سامانه پیشرفته اس-۴۰۰ از روس‌ها خریداری می‌کنند.
هند: ۱۲ سامانه اس-۴۰۰ از روسیه می‌خریم

خبرگزاری مهر