همین که رئیس جمهور دست برادرش را از بیت‌المال کوتاه کند، کفایت می‌کند

همین که رئیس جمهور دست برادرش را از بیت‌المال کوتاه کند، کفایت می‌کند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بناب گفت: حضرت علی (ع)در رفتار با برادرشان و برخورد با بیت المال الگوی مناسبی برای رئیس جمهور هستند؛ از روحانی انتظار برخورد با فریدون را نداریم، همین که دست برادرش را از بیت المال کوتاه کند، کفایت می کند.

همین که رئیس جمهور دست برادرش را از بیت‌المال کوتاه کند، کفایت می‌کند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بناب گفت: حضرت علی (ع)در رفتار با برادرشان و برخورد با بیت المال الگوی مناسبی برای رئیس جمهور هستند؛ از روحانی انتظار برخورد با فریدون را نداریم، همین که دست برادرش را از بیت المال کوتاه کند، کفایت می کند.
همین که رئیس جمهور دست برادرش را از بیت‌المال کوتاه کند، کفایت می‌کند

آپدیت نود 32 ورژن 8

کتابخانه فرهنگ