همه دلواپس خط حمله پرسپولیس؛ اما! ستاره‌ای در راه است+عکس

همه دلواپس خط حمله پرسپولیس؛ اما! ستاره‌ای در راه است+عکس

این روزها همه از جانشینی مهدی طارمی در پرسپولیس سخن میگویند اما روزنامه پیروزی امروز با تیتر ستاره ای در راه است به استقبال مهاجمی رفته است که جانشین طارمی خواهد شد.

همه دلواپس خط حمله پرسپولیس؛ اما! ستاره‌ای در راه است+عکس

(image)

این روزها همه از جانشینی مهدی طارمی در پرسپولیس سخن میگویند اما روزنامه پیروزی امروز با تیتر ستاره ای در راه است به استقبال مهاجمی رفته است که جانشین طارمی خواهد شد.
همه دلواپس خط حمله پرسپولیس؛ اما! ستاره‌ای در راه است+عکس

فروش بک لینک

car