همه جنگنده‌های روس پایگاه همدان را ترک کرده‌اند

همه جنگنده‌های روس پایگاه همدان را ترک کرده‌اند

سخنگوی وزارت دفاع روسیه ضمن تاکید بر موفقیت‌آمیز بودن حملات جنگنده‌های روسی از خاک ایران به داعش اعلام کرد که همه این جنگنده‌ها اکنون در روسیه هستند.

همه جنگنده‌های روس پایگاه همدان را ترک کرده‌اند

(image)

سخنگوی وزارت دفاع روسیه ضمن تاکید بر موفقیت‌آمیز بودن حملات جنگنده‌های روسی از خاک ایران به داعش اعلام کرد که همه این جنگنده‌ها اکنون در روسیه هستند.
همه جنگنده‌های روس پایگاه همدان را ترک کرده‌اند

ورزش و زندگی