همایش بزرگداشت روابط تاریخی ایران و روسیه در تهران و مسکو

براساس تفاهم انجام شده بین مراکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و روسیه، قرار است نمایشگاه اسناد تاریخی و همایش بزرگداشت بیش از ۵۰۰ سال روابط دو کشور در تهران و مسکو برگزار شود.