هلاکت نعيم خالد حميدي المقداد در درعا

هلاکت نعيم خالد حميدي المقداد در درعا

«نعيم خالد حميدي المقداد» از جمله ‌تروريست‌هاى سوريه در منطقه «السبيل» استان درعا به هلاكت رسيد.

هلاکت نعيم خالد حميدي المقداد در درعا

(image)

«نعيم خالد حميدي المقداد» از جمله ‌تروريست‌هاى سوريه در منطقه «السبيل» استان درعا به هلاكت رسيد.
هلاکت نعيم خالد حميدي المقداد در درعا