هشدار هسته‌ای کره‌ شمالی به آمریکا

هشدار هسته‌ای کره‌ شمالی به آمریکا

همزمان با آغاز رزمایش مشترک «اولچی فریدام» میان آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره، کره شمالی این دو کشور را عامل شروع جنگ و درگیری در منطقه معرفی و اعلام کرد که تمام توان خود را برای رویارویی با آنان که منطقه را متشنج کرده اند، بکار می‌گیرد.

هشدار هسته‌ای کره‌ شمالی به آمریکا

(image)

همزمان با آغاز رزمایش مشترک «اولچی فریدام» میان آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره، کره شمالی این دو کشور را عامل شروع جنگ و درگیری در منطقه معرفی و اعلام کرد که تمام توان خود را برای رویارویی با آنان که منطقه را متشنج کرده اند، بکار می‌گیرد.
هشدار هسته‌ای کره‌ شمالی به آمریکا

آهنگ جدید