هشدار منتجب نیا به روحانی

هشدار منتجب نیا به روحانی

قائم مقام حزب اعتماد ملی تاکید کرد: اصلاح‌طلبان باید در دولت آینده سهم بیشتری داشته باشند و درصد قابل توجهی از کابینه وی را تشکیل بدهند. این مساله شامل وزرا، معاونان و همچنین استانداران می‌شود.

هشدار منتجب نیا به روحانی

(image)

قائم مقام حزب اعتماد ملی تاکید کرد: اصلاح‌طلبان باید در دولت آینده سهم بیشتری داشته باشند و درصد قابل توجهی از کابینه وی را تشکیل بدهند. این مساله شامل وزرا، معاونان و همچنین استانداران می‌شود.
هشدار منتجب نیا به روحانی

فیلم سریال آهنگ