هشدار درباره افزایش گرایش زنان به موادمخدر

هشدار درباره افزایش گرایش زنان به موادمخدر

رئیس دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، نسبت به گرایش رو به افزایش اعتیاد زنان به مواد مخدر هشدار داد.

هشدار درباره افزایش گرایش زنان به موادمخدر

(image)

رئیس دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، نسبت به گرایش رو به افزایش اعتیاد زنان به مواد مخدر هشدار داد.
هشدار درباره افزایش گرایش زنان به موادمخدر

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی