هشدار برای انجام عملیات تروریستی قریب‌الوقوع در انگلیس

هشدار برای انجام عملیات تروریستی قریب‌الوقوع در انگلیس

پلیس انگلیس با هشدار نسبت به انجام عملیات تروریستی در این کشور اعلام کرد که مسئله مربوط به میزان احتمال وقوع این حملات نیست بلکه مربوط به زمان این عملیات است.

هشدار برای انجام عملیات تروریستی قریب‌الوقوع در انگلیس

(image)

پلیس انگلیس با هشدار نسبت به انجام عملیات تروریستی در این کشور اعلام کرد که مسئله مربوط به میزان احتمال وقوع این حملات نیست بلکه مربوط به زمان این عملیات است.
هشدار برای انجام عملیات تروریستی قریب‌الوقوع در انگلیس

کیمیا دانلود