هشدار اتریش به سران ترکیه: مراقب حرف زدن خود باشید

هشدار اتریش به سران ترکیه: مراقب حرف زدن خود باشید

وزیر امور خارجه اتریش به مقامات ترکیه‌ای هشدار داد حرف‌های نامناسبی در خصوص این کشور نزنند.

هشدار اتریش به سران ترکیه: مراقب حرف زدن خود باشید

(image)

وزیر امور خارجه اتریش به مقامات ترکیه‌ای هشدار داد حرف‌های نامناسبی در خصوص این کشور نزنند.
هشدار اتریش به سران ترکیه: مراقب حرف زدن خود باشید

wolrd press news