هشتمین سمینار سراسری ارتباط صنعت و دانشگاه در همدان برگزار شد

هشتمین سمینار سراسری ارتباط صنعت و دانشگاه در همدان برگزار شد

هشتمین سمینار ارتباط صنعت و دانشگاه از سلسله سمینارهای ارتباط صنعت و دانشگاه استان همدان با حضور مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای؛ آیت الله محمدی، نماینده ولی فقیه در استان و خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس برگزار شد.

هشتمین سمینار سراسری ارتباط صنعت و دانشگاه در همدان برگزار شد

(image)

هشتمین سمینار ارتباط صنعت و دانشگاه از سلسله سمینارهای ارتباط صنعت و دانشگاه استان همدان با حضور مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای؛ آیت الله محمدی، نماینده ولی فقیه در استان و خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس برگزار شد.
هشتمین سمینار سراسری ارتباط صنعت و دانشگاه در همدان برگزار شد

مجله اینترنتی