هر کس می‌خواهد رئیس جمهور یا نماینده شود می‌گوید گشت ارشاد را برمی‌داریم!

هر کس می‌خواهد رئیس جمهور یا نماینده شود می‌گوید گشت ارشاد را برمی‌داریم!

فرمانده نیروی انتظامی گفت: وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه تمام جامعه را در برمی‌گیرد.

هر کس می‌خواهد رئیس جمهور یا نماینده شود می‌گوید گشت ارشاد را برمی‌داریم!

(image)

فرمانده نیروی انتظامی گفت: وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه تمام جامعه را در برمی‌گیرد.
هر کس می‌خواهد رئیس جمهور یا نماینده شود می‌گوید گشت ارشاد را برمی‌داریم!

پامنا موبایل لپ تاپ