نیویورک تایمز: دستان آمریکا به خونریزی در یمن آلوده است

نیویورک تایمز: دستان آمریکا به خونریزی در یمن آلوده است

نیویورک تایمز در سرمقاله امروز (چهارشنبه) خود نوشت: دستان آمریکا هم به خون‌های ریخته‌شده در یمن آغشته است.

نیویورک تایمز: دستان آمریکا به خونریزی در یمن آلوده است

(image)

نیویورک تایمز در سرمقاله امروز (چهارشنبه) خود نوشت: دستان آمریکا هم به خون‌های ریخته‌شده در یمن آغشته است.
نیویورک تایمز: دستان آمریکا به خونریزی در یمن آلوده است

کرمان نیوز