نیاز به تغییرات در ساختار تشکل‌های دانشجویی احساس می‌شود

نیاز به تغییرات در ساختار تشکل‌های دانشجویی احساس می‌شود

دبیر کل اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: هنوز تشکل‌های انقلابی دانشجویی به هم‌افزایی با یکدیگر نرسیده‌اند.

نیاز به تغییرات در ساختار تشکل‌های دانشجویی احساس می‌شود

(image)

دبیر کل اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: هنوز تشکل‌های انقلابی دانشجویی به هم‌افزایی با یکدیگر نرسیده‌اند.
نیاز به تغییرات در ساختار تشکل‌های دانشجویی احساس می‌شود

یوزر نود 32 ورژن 9

موزیک جوان