نگرانی نیویورک تایمز از بسیج نخبگان ایران در اعتراض به برجام(خبر ویژه)

نگرانی نیویورک تایمز از بسیج نخبگان ایران در اعتراض به برجام(خبر ویژه)
نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت: فروش نفت ایران پس از برجام افزایش یافت اما امید به مزایای اصلی توافق هسته ای از جمله لغو تحریم ها و امکان ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور هنوز محقق نشده است. این مشکلات چشم انداز انتخاب شدن مجدد روحانی به ریاست جمهوری را در انتخابات سال آینده ایران به خطر می افکند.
این روزنامه می افزاید: ایران همچنان از استفاده از سیستم چرخه دلار محروم است. بانک های بزرگ اروپایی از آن بیم دارند که مبادا با نقض ممنوعیت های اعمال شده علیه ایران و تجارت با ایران،با جریمه های سنگین دولت آمریک …

نگرانی نیویورک تایمز از بسیج نخبگان ایران در اعتراض به برجام(خبر ویژه)

نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت: فروش نفت ایران پس از برجام افزایش یافت اما امید به مزایای اصلی توافق هسته ای از جمله لغو تحریم ها و امکان ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور هنوز محقق نشده است. این مشکلات چشم انداز انتخاب شدن مجدد روحانی به ریاست جمهوری را در انتخابات سال آینده ایران به خطر می افکند.
این روزنامه می افزاید: ایران همچنان از استفاده از سیستم چرخه دلار محروم است. بانک های بزرگ اروپایی از آن بیم دارند که مبادا با نقض ممنوعیت های اعمال شده علیه ایران و تجارت با ایران،با جریمه های سنگین دولت آمریک …
نگرانی نیویورک تایمز از بسیج نخبگان ایران در اعتراض به برجام(خبر ویژه)

پامنا موبایل لپ تاپ