نمی‌دانم چرا برای اکراینی ها این همه حاشیه درست می‌کنند

نمی‌دانم چرا برای اکراینی ها این همه حاشیه درست می‌کنند

سرمربی پرسپولیس در گفت‌وگویی آخرین نظراتش در مورد جنجال‌های اخیر را تبیین کرد.

نمی‌دانم چرا برای اکراینی ها این همه حاشیه درست می‌کنند

(image)

سرمربی پرسپولیس در گفت‌وگویی آخرین نظراتش در مورد جنجال‌های اخیر را تبیین کرد.
نمی‌دانم چرا برای اکراینی ها این همه حاشیه درست می‌کنند

شهرداری