نقش فریدون در انتصاب رئیس سازمان مالیاتی کشور/ رئیس‌جمهور مانع پیگیری دستگاه قضا درباره فساد مالی نشود

نقش فریدون در انتصاب رئیس سازمان مالیاتی کشور/ رئیس‌جمهور مانع پیگیری دستگاه قضا درباره فساد مالی نشود

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: فریدون حتی در انتصاب رئیس سازمان مالیاتی کشور نیز نقش داشته و افرادی را خارج از سازمان نظام مالیاتی منصوب کرده است.

نقش فریدون در انتصاب رئیس سازمان مالیاتی کشور/ رئیس‌جمهور مانع پیگیری دستگاه قضا درباره فساد مالی نشود

(image)

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: فریدون حتی در انتصاب رئیس سازمان مالیاتی کشور نیز نقش داشته و افرادی را خارج از سازمان نظام مالیاتی منصوب کرده است.
نقش فریدون در انتصاب رئیس سازمان مالیاتی کشور/ رئیس‌جمهور مانع پیگیری دستگاه قضا درباره فساد مالی نشود

آپدیت نود 32 ورژن 9

روزنامه قانون