نفوذی میان ماست

نفوذی میان ماست، نفوذی کسی است که گفتارش، رفتارش، عملکردش، تصمیماتش، ملاقاتش، پوشش او، آنچنان است که دشمن می‌خواهد و چیزی که دشمن می‌خواهد، غیر از نابودی ایران و اسلام نیست.