نظرسنجی: در روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید با لطف و ملاحظه رفتار کرد

نظرسنجی: در روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید با لطف و ملاحظه رفتار کرد

نتایج یک نظرسنجی نشان داد مردم کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و فنلاند عقیده دارند موافقتنامه اتحادیه اروپا با انگلیس در خصوص خروج از این اتحادیه، نباید سخاوتمندانه باشد.

نظرسنجی: در روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید با لطف و ملاحظه رفتار کرد

(image)

نتایج یک نظرسنجی نشان داد مردم کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و فنلاند عقیده دارند موافقتنامه اتحادیه اروپا با انگلیس در خصوص خروج از این اتحادیه، نباید سخاوتمندانه باشد.
نظرسنجی: در روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید با لطف و ملاحظه رفتار کرد

خرید بک لینک

آخرین اخبار ورزشی