نصرالله: از ایران به دلیل ایستادگی تاریخی در کنار لبنان و مقاومت قدردانی می‌کنیم

نصرالله: از ایران به دلیل ایستادگی تاریخی در کنار لبنان و مقاومت قدردانی می‌کنیم

دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت سالروز جنگ ۳۳ روزه گفت: از سوریه و ایران به دلیل ایستادگی تاریخی آنها در کنار لبنان و مقاومت در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ تشکر و قدردانی مخصوص می‌کنیم.

نصرالله: از ایران به دلیل ایستادگی تاریخی در کنار لبنان و مقاومت قدردانی می‌کنیم

(image)

دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت سالروز جنگ ۳۳ روزه گفت: از سوریه و ایران به دلیل ایستادگی تاریخی آنها در کنار لبنان و مقاومت در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ تشکر و قدردانی مخصوص می‌کنیم.
نصرالله: از ایران به دلیل ایستادگی تاریخی در کنار لبنان و مقاومت قدردانی می‌کنیم

خبرگزاری دانشگاه های کشور