نشست مسئولان بسیج دانشگاه‌ها در مشهد با حضور آیت‌الله علم‌الهدی

نشست مسئولان بسیج دانشگاه‌ها در مشهد با حضور آیت‌الله علم‌الهدی

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی از برگزاری نشست سالانه مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در مشهد مقدس با حضور آیت‌الله علم‌الهدی خبر داد.

نشست مسئولان بسیج دانشگاه‌ها در مشهد با حضور آیت‌الله علم‌الهدی

(image)

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی از برگزاری نشست سالانه مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در مشهد مقدس با حضور آیت‌الله علم‌الهدی خبر داد.
نشست مسئولان بسیج دانشگاه‌ها در مشهد با حضور آیت‌الله علم‌الهدی