نشان عالی مدیریت به رئیس هیأت مدیره مؤسسه عسکریه رسید

نشان عالی مدیریت به رئیس هیأت مدیره مؤسسه عسکریه رسید
این همایش به منظور تجلیل از نخبگان مدیریت ایران پس از انجام ممیزی و احراز صلاحیت با همکاری مدیران گروه متخصصین ایران در 22تیرماه سال جاری در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(تالار مولانا) برگزار شد.

نشان عالی مدیریت به رئیس هیأت مدیره مؤسسه عسکریه رسید

این همایش به منظور تجلیل از نخبگان مدیریت ایران پس از انجام ممیزی و احراز صلاحیت با همکاری مدیران گروه متخصصین ایران در 22تیرماه سال جاری در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(تالار مولانا) برگزار شد.
نشان عالی مدیریت به رئیس هیأت مدیره مؤسسه عسکریه رسید

اخبار جهان