نزدیکی عربستان با اسرائیل خنجری بر سینه «عربیسم» است

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان در واکنش به اقدام شورای همکاری خلیج فارس و تروریستی خواندن حزب‎الله اعلام کرد کسانی که تصمیمات خصمانه علیه مقاومت اتخاذ کردند، دیر یا زود متوجه خواهند شد که این به ضرر خود آنها است.