نخست وزیر ترکیه: فتح الله گولن را به ترکیه می آوریم

نخست وزیر ترکیه: فتح الله گولن را به ترکیه می آوریم

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد «فتح الله گولن» به ترکیه آورده خواهد شد و بهای کودتای نافرجام را پرداخت خواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه: فتح الله گولن را به ترکیه می آوریم

(image)

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد «فتح الله گولن» به ترکیه آورده خواهد شد و بهای کودتای نافرجام را پرداخت خواهد کرد.
نخست وزیر ترکیه: فتح الله گولن را به ترکیه می آوریم

موبایل دوستان