نخستین حضور اوباما در کمپین انتخاباتی کلینتون/ حمایت تمام قد باراک از هیلاری

نخستین حضور اوباما در کمپین انتخاباتی کلینتون/ حمایت تمام قد باراک از هیلاری

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با شرکت در نخستین کمپین انتخاباتی مشترک با هیلاری کلینتون، رابطه خود با وزیر خارجه سابق آمریکا را بی نظیر ارزیابی کرد.

نخستین حضور اوباما در کمپین انتخاباتی کلینتون/ حمایت تمام قد باراک از هیلاری

(image)

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با شرکت در نخستین کمپین انتخاباتی مشترک با هیلاری کلینتون، رابطه خود با وزیر خارجه سابق آمریکا را بی نظیر ارزیابی کرد.
نخستین حضور اوباما در کمپین انتخاباتی کلینتون/ حمایت تمام قد باراک از هیلاری

پسورد نود 32 ورژن 8

خبرگزاری اصفهان