نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند

نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند
تهران_ایرنا- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: نخبگان مهارتی و گیرندگان مدال های طلا، نقره و برنز(مسابقات مهارتی فنی و حرفه ای) اگر بخواهند کسب وکار راه اندازی کنند، حمایت مالی می شوند.

نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند

تهران_ایرنا- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: نخبگان مهارتی و گیرندگان مدال های طلا، نقره و برنز(مسابقات مهارتی فنی و حرفه ای) اگر بخواهند کسب وکار راه اندازی کنند، حمایت مالی می شوند.
نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند

خبر دانشجویی