نجات جان ۴۴ سرنشین اتوبوس واژگون شده/ مرگ یکی از مسافران

نجات جان ۴۴ سرنشین اتوبوس واژگون شده/ مرگ یکی از مسافران

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در پی حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور بندرلنگه – پارسیان، یک کشته و ۴۴ مسافر نیز زخمی شدند.

نجات جان ۴۴ سرنشین اتوبوس واژگون شده/ مرگ یکی از مسافران

(image)

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در پی حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور بندرلنگه – پارسیان، یک کشته و ۴۴ مسافر نیز زخمی شدند.
نجات جان ۴۴ سرنشین اتوبوس واژگون شده/ مرگ یکی از مسافران

شهرداری