نتایج کنکور سراسری سال ۹۵ اعلام شد

نتایج کنکور سراسری سال ۹۵ اعلام شد

نتایج اولیه کنکور ۹۵ هم اکنون از طریق سایت سنجش قابل مشاهده است.

نتایج کنکور سراسری سال ۹۵ اعلام شد

(image)

نتایج اولیه کنکور ۹۵ هم اکنون از طریق سایت سنجش قابل مشاهده است.
نتایج کنکور سراسری سال ۹۵ اعلام شد