نتانیاهو: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نمی‌کنیم

نتانیاهو: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نمی‌کنیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نمی‌کند.

نتانیاهو: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نمی‌کنیم

(image)

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نمی‌کند.
نتانیاهو: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نمی‌کنیم

کیمیا دانلود