نبرد سرنوشت‌ساز در حلب/ شمارش معکوس برای پایان بحران سوریه شروع شده؟

نبرد سرنوشت‌ساز در حلب/ شمارش معکوس برای پایان بحران سوریه شروع شده؟

با وجود طراحی مبتکرانه و پشتیبانی گسترده ترکیه، عملیات فتح حلب به سرعت رنگ باخت. تروریست‌ها در ۴۸ ساعت گذشته چیزی به دست نیاورده‌اند و آمارهای ابتدایی از هلاکت بیش از ۱۰۰۰ تروریست‌ حکایت دارد.

نبرد سرنوشت‌ساز در حلب/ شمارش معکوس برای پایان بحران سوریه شروع شده؟

(image)

با وجود طراحی مبتکرانه و پشتیبانی گسترده ترکیه، عملیات فتح حلب به سرعت رنگ باخت. تروریست‌ها در ۴۸ ساعت گذشته چیزی به دست نیاورده‌اند و آمارهای ابتدایی از هلاکت بیش از ۱۰۰۰ تروریست‌ حکایت دارد.
نبرد سرنوشت‌ساز در حلب/ شمارش معکوس برای پایان بحران سوریه شروع شده؟

پایگاه خبری مبارز