ناکامی این بار گریبان پرچم‌دار ایران را گرفت/ نعمتی از دور رقابت ها کنار رفت

ناکامی این بار گریبان پرچم‌دار ایران را گرفت/ نعمتی از دور رقابت ها کنار رفت

نماینده تیراندازی با کمان بانوان ایران در رقابت‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو مغلوب نماینده‌ای از روسیه شد.

ناکامی این بار گریبان پرچم‌دار ایران را گرفت/ نعمتی از دور رقابت ها کنار رفت

(image)

نماینده تیراندازی با کمان بانوان ایران در رقابت‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو مغلوب نماینده‌ای از روسیه شد.
ناکامی این بار گریبان پرچم‌دار ایران را گرفت/ نعمتی از دور رقابت ها کنار رفت