نامه انجمن‌های علمی درباره دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

نامه انجمن‌های علمی درباره دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

جمعی از دانشجویان انجمن‌های علمی نامه‌ای را درباره دیدار روز گذشته دانشجویان با رهبر انقلاب منتشر کردند.

نامه انجمن‌های علمی درباره دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

(image)

جمعی از دانشجویان انجمن‌های علمی نامه‌ای را درباره دیدار روز گذشته دانشجویان با رهبر انقلاب منتشر کردند.
نامه انجمن‌های علمی درباره دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

دانلود فیلم خارجی