ناراحتی منصوریان از حضور کم تماشاگران و درگیری در تمرین آبی‌پوشان

ناراحتی منصوریان از حضور کم تماشاگران و درگیری در تمرین آبی‌پوشان

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در کمپ حجازی و در حضور ۱۰۰ نفر از هواداران این تیم برگزار شد.

ناراحتی منصوریان از حضور کم تماشاگران و درگیری در تمرین آبی‌پوشان

(image)

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در کمپ حجازی و در حضور ۱۰۰ نفر از هواداران این تیم برگزار شد.
ناراحتی منصوریان از حضور کم تماشاگران و درگیری در تمرین آبی‌پوشان