میزبان مسابقات قهرمانی جهان پینگ پنگ ۲۰۱۹مشخص شد

پنجاه و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پینگ پنگ در سیماهال بوداپست برگزار می‌شود.