موج فحاشی مقامات غربی علیه مسلمانان

موج فحاشی مقامات غربی علیه مسلمانان

راست گرایان افراطی در غرب عملیات تروریستی در نیس را غنیمت شمردند و موجی از اسلام هراسی را به راه انداخته‌اند.

موج فحاشی مقامات غربی علیه مسلمانان

(image)

راست گرایان افراطی در غرب عملیات تروریستی در نیس را غنیمت شمردند و موجی از اسلام هراسی را به راه انداخته‌اند.
موج فحاشی مقامات غربی علیه مسلمانان

اسکای نیوز