موافق وزارت ورزش با استعفای طالبی

وزارت ورزش و جوانان با استعفای ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.