موافقت بغداد با اعزام ۵۶۰ مستشار نظامی آمریکایی به عراق

موافقت بغداد با اعزام ۵۶۰ مستشار نظامی آمریکایی به عراق

وزارت دفاع عراق اعلام کرده که با اعزام ۵۶۰ مستشار نظامی آمریکایی به این کشور به صورت ابتدایی موافقت کرده است.

موافقت بغداد با اعزام ۵۶۰ مستشار نظامی آمریکایی به عراق

(image)

وزارت دفاع عراق اعلام کرده که با اعزام ۵۶۰ مستشار نظامی آمریکایی به این کشور به صورت ابتدایی موافقت کرده است.
موافقت بغداد با اعزام ۵۶۰ مستشار نظامی آمریکایی به عراق

پرشین موزیک