مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق در سال ۹۵ کلید خورد/ پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار

مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق در سال ۹۵ کلید خورد/ پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار

رئیس جمهور تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می کند.

مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق در سال ۹۵ کلید خورد/ پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار

(image)

رئیس جمهور تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می کند.
مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق در سال ۹۵ کلید خورد/ پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار

بک لینک رنک 3

باشگاه خبری ورزشی