مهدی رحمتی از گلر چهارم پرسپولیس کمتر رای آورد!

در نظرسنجی سامانه هواداری تیم های استقلال و پرسپولیس اتفاق جالبی رخ داده است.