منچستر در اولدترافورد از حذف گریخت

منچستر در دیداری که در دقایق پایانی از شکست و حذف گریخت مقابل وستهام به تساوی دست یافت تا تکلیف صعود بازی دوم در لندن کشیده شود.