منابع یمنی اعلام کردند: اصابت موشک عامل سرنگونی جنگنده اماراتی در یمن بوده است

برخی از منابع در یمن اعلام کردند عامل سقوط جنگنده اماراتی در جنوب یمن اصابت موشک بوده است نه مشکلی فنی.