ملک سلمان: پاسخ تروریست‌ها را با مشت آهنین می‌دهیم

ملک سلمان: پاسخ تروریست‌ها را با مشت آهنین می‌دهیم

پادشاه عربستان در واکنش به انفجارهای تروریستی اخیر این کشور تهدید کرد، با مشت آهنین با افراط گرایان برخورد خواهد کرد.

ملک سلمان: پاسخ تروریست‌ها را با مشت آهنین می‌دهیم

(image)

پادشاه عربستان در واکنش به انفجارهای تروریستی اخیر این کشور تهدید کرد، با مشت آهنین با افراط گرایان برخورد خواهد کرد.
ملک سلمان: پاسخ تروریست‌ها را با مشت آهنین می‌دهیم

یوزرنیم و پسورد نود 32

استخدام