ملت یمن پاسخ تمام تجاوزات را خواهد داد

ملت یمن پاسخ تمام تجاوزات را خواهد داد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت که عدم تحقق آتش‌بس حقیقی در این کشور بر روند مذاکرات جاری در کویت تاثیر می‌گذارد.

ملت یمن پاسخ تمام تجاوزات را خواهد داد

(image)

سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت که عدم تحقق آتش‌بس حقیقی در این کشور بر روند مذاکرات جاری در کویت تاثیر می‌گذارد.
ملت یمن پاسخ تمام تجاوزات را خواهد داد

اپدیت نود32 ورژن 8