مقتدی صدر هوادارانش را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخواند

مقتدی صدر هوادارانش را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخواند

رهبر جریان صدر عراق، هوادارانش را به یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و گسترده در روز جمعه (۲۶ تیرماه) فراخواند.

مقتدی صدر هوادارانش را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخواند

(image)

رهبر جریان صدر عراق، هوادارانش را به یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و گسترده در روز جمعه (۲۶ تیرماه) فراخواند.
مقتدی صدر هوادارانش را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخواند

تکنولوژی جدید